Posts Tagged ‘خون’

فشار خون نرمال چند است؟

فشار خون نرمال چند است؟ فشار خون نرمال چند است؟ فشار خون نیرویی است که جریان خون بر دیواره رگها وارد می کند. فراموش نشود که برای جریان خون در سراسر بدن وجود فشار خون بسیاری ضروری است. فشار خون در حالتهای گوناگون متفاوت است. در هنگام خواب و استراحت کمتر و در هنگام هیجان […]

More »

گردش خون و نحوه کار گردش خون

گردش خون و نحوه کار گردش خون چگونگی کار کردن دستگاه گردش خون, انواع رگ های بدن, گردش کوچک خون, گردش بزرگ خون, نحوه کار دستگاه گردش خون, نحوه کار قلب, چراهای علمی, مقالات علمیعکس تصویر زمینه

More »