Posts Tagged ‘+تصاویر کروک’

رونمایی از کامیون کروک در نمایشگاه تهران! +تصاویر

رونمایی از کامیون کروک در نمایشگاه تهران! +تصاویر این کامیون با داشتن وزن ۴.۶۵ تن سرعت ۳۰ تا ۱۰۰ کیلومتر را طی مدت ۵ ثانیه طی کرده و بیشترین سرعت آن نیز ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت است. کامیون کروک کامیون کروک در نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو در تهران به نمایش عمومی درآمده است. این […]

More »